Procurement documents

Procurement procedure: Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně stavebních prací

Document information

Title: Příloha č. 12 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb BOZP a PO
Description: Účastník přiloží čestné prohlášení o tom, že jím nabízené zboží je v souladu s touto přílohou (obsaženo v př. č. 3).
Document published on Profile: 29.01.2024 02:05:25

Actual file version

File name: Dokument PDF Příloha č. 12 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb BOZP a PO.pdf
Size: 979.99 KB
Actual file version: 26.01.2024 10:15:15
MD5 hash: 89adf5462a19d458150d90266bddd569
SHA256 hash: 5d5c1cc2f1a7bfa05f1115c8e4a8d6db8cc1fe0b070c1dab434d8b8b9e3ba33b

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 26.01.2024 10:15:15 Příloha č. 12 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb BOZP a PO procurement documents n/a 979.99 KB