Procurement documents

Procurement procedure: Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně stavebních prací

Document information

Title: Příloha č. 11 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb 2023
Description: Účastník přiloží čestné prohlášení o tom, že jím nabízené zboží je v souladu s touto přílohou (obsaženo v př. č. 3).
Document published on Profile: 29.01.2024 02:05:25

Actual file version

File name: Dokument PDF Příloha č. 11 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb 2023.pdf
Size: 1.45 MB
Actual file version: 26.01.2024 10:15:02
MD5 hash: 14ecb9ae74dd544d6563521924d739b1
SHA256 hash: e5d04bae82598955bcfae319fc0e84be9fce005163104d25145bd01e20f86894

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 26.01.2024 10:15:02 Příloha č. 11 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb 2023 procurement documents n/a 1.45 MB