Procurement documents

Procurement procedure: Přístroj k detekci sentinelových uzlin pro chirurgická oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Document information

Title: vzor čestného prohlášení
Description: Účastník vyplní a přiloží jako nedílnou součást nabídky.

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení účastníka k mezinárodním sankcím.docx
Size: 59.86 KB
Actual file version: 09.01.2024 08:12:59
MD5 hash: 0dfa24bb223d5135fb148af77dab96cd
SHA256 hash: 80643168233f871b10000c05db5cd370cda4242877434b84539098a46d9cf724

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 09.01.2024 08:12:59 vzor čestného prohlášení Účastník vyplní a přiloží jako nedílnou součást nabídky. procurement documents - Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení účastníka k mezinárodním sankcím.docx 59.86 KB