Procurement documents

Procurement procedure: REACT-EU 102 - Soubor chladicích a mrazicích zařízení pro Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Document information

Title: Rozklad nabídkové ceny
Description: Účastník vyplní a přiloží jako nedílnou součást nabídky.

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha č. 5 - Rozklad nabídkové ceny.xlsx
Size: 12.13 KB
Actual file version: 14.11.2023 07:37:05
MD5 hash: 977a2a2fbfbd4085775b6de20886ac52
SHA256 hash: 74e45387d872e07f8ca50eb011b6afeced8ae7d89cd69563d044037c3ccc7629

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 14.11.2023 07:37:05 Rozklad nabídkové ceny Účastník vyplní a přiloží jako nedílnou součást nabídky. procurement documents - Příloha č. 5 - Rozklad nabídkové ceny.xlsx 12.13 KB