Ostatní dokumentace - veřejná

Organizace: Krajská zdravotní, a.s.

Informace o dokumentu

Název: Závěrkové listy veřejná zakázka VZ-38712/2019
Popis: Vztahuje se k zakázce s ID: VZ-38712/2019 s názvem "Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1.1.2020 do 31.12.2021" - centralizované zadávání. Tato zakázka je vytvořena za účelem splnění § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy povinnosti uveřejnění Závěrkového listu na profilu zadavatele pověřujícími zadavateli.
Centralizované zadávání dodávek elektrické energie pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. na období od 1.1.2020 do 31.12.2021. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: 1. část Nákup elektrické energie v nízkém napětí (NN) a 2. část Nákup elektrické energie ve vysokém napětí (VN).

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Archiv ZIP závěrkové listy.zip
Velikost: 2.44 MB
Aktuální verze souboru: 03.12.2019 10:58:59
Otisk MD5: 8089fa0d9904dc826c259db4cafc6dd9
Otisk SHA256: d7df5a9f24c8fd0b7c832d6e4e35ebddc0bcc6461dd2de01da2ae0e740f60f5c