Ostatní dokumentace - veřejná

Document information

Title: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - dodávka a montáž klimatizační jednotky pro angio sál a RTG - snížení ceny díla - MO
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF 1324-18.pdf
Size: 1.07 MB
Actual file version: 05.11.2018 11:33:21
MD5 hash: b0da6263045f3191cf9d266241fe874d
SHA256 hash: b1b1a63d871496d1cae13cc4e2a520329581cbcadd913d6a620e4e44d8099a31