Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
ČÁST 1 - Dodávky tonerů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 – Alternativní spotřební materiál
above-the-threshold Awarded 27.05.2021 15.07.2021 10:00
Dodávky tonerů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
above-the-threshold Awarding 27.05.2021
Zřízení nového pracoviště PET/CT, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - stavební práce
below-the-threshold Awarded 27.05.2021 17.06.2021 14:00
Zajištění daňového poradenství a konzultačních služeb pro KZ, a. s.
small-scale public contract Awarded 27.05.2021 09.06.2021 10:00
ČÁST 2 - Malířské a lakýrnické práce - Nemocnice Děčín, o.z.
below-the-threshold Awarded 27.05.2021 17.06.2021 10:00
ČÁST 3 - Malířské a lakýrnické práce - Nemocnice Teplice, o.z.
below-the-threshold Awarded 27.05.2021 17.06.2021 10:00
ČÁST 4 - Malířské a lakýrnické práce - Nemocnice Most, o.z.
below-the-threshold Awarded 27.05.2021 17.06.2021 10:00
ČÁST 5 - Malířské a lakýrnické práce - Nemocnice Chomutov, o.z.
below-the-threshold Awarded 27.05.2021 17.06.2021 10:00
Malířské a lakýrnické práce pro Krajskou zdravotní, a.s. 2021
below-the-threshold Awarding 26.05.2021
ČÁST 1 - Malířské a lakýrnické práce - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
below-the-threshold Awarded 26.05.2021 17.06.2021 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky pro Krajskou zdravotní a. s., 2021
below-the-threshold Evaluation 26.05.2021 16.06.2021 10:00
Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.
above-the-threshold Awarded 21.05.2021 21.07.2021 14:00
Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce II.
above-the-threshold Awarded 21.05.2021 18.07.2021 14:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – EKG přístroj II.
small-scale public contract Awarded 20.05.2021 27.05.2021 12:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laboratorní přístroje – separátor krevních složek II.
small-scale public contract Evaluation 12.05.2021 24.05.2021 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016