Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oznámení záměru uzavřít smlouvu k dočasnému zajištění laboratorního vyšetřování k průkazu známek infekce dárců krve
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 23.04.2024 14:00
Oprava vnitřních prostor RDG Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 22.04.2024 11:00
Laminární box pro oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 22.04.2024 10:00
Oprava hlavního vstupu vč. schodiště do budovy Polikliniky Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 22.04.2024 10:00
Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - projektový a inženýrský servis
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2024 22.04.2024 10:00
Modernizace porodnice v 1. NP pavilonu E, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 25.04.2024 10:00
Dodávka a montáž speciálního nábytku do čistého skladu 1.PP COS/HOS - regály - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 07.05.2024 10:00
Modernizace chirurgické JIP, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2024 29.04.2024 10:00
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2024 25.04.2024 10:00
Část 1: Sérologické vyšetření infekčních markerů na principu chemiluminiscence pro Transfuzní oddělení MNÚL, o.z., a Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 29.04.2024 10:00
Část 2: Přímá detekce virové RNA/DNA (vyšetřování nukleových kyselin, NAT) pro Transfuzní oddělení MNÚL, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 29.04.2024 10:00
Dodávky hygienických prostředků a dávkovačů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024.
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2024 07.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016