Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zřízení nového pracoviště PET/CT, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - stavební práce
podlimitní Zadáno 27.05.2021 17.06.2021 14:00
Zajištění daňového poradenství a konzultačních služeb pro KZ, a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2021 09.06.2021 10:00
ČÁST 2 - Malířské a lakýrnické práce - Nemocnice Děčín, o.z.
podlimitní Zadáno 27.05.2021 17.06.2021 10:00
ČÁST 3 - Malířské a lakýrnické práce - Nemocnice Teplice, o.z.
podlimitní Zadáno 27.05.2021 17.06.2021 10:00
ČÁST 4 - Malířské a lakýrnické práce - Nemocnice Most, o.z.
podlimitní Zadáno 27.05.2021 17.06.2021 10:00
ČÁST 5 - Malířské a lakýrnické práce - Nemocnice Chomutov, o.z.
podlimitní Zadáno 27.05.2021 17.06.2021 10:00
Malířské a lakýrnické práce pro Krajskou zdravotní, a.s. 2021
podlimitní Zadávání 26.05.2021
ČÁST 1 - Malířské a lakýrnické práce - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
podlimitní Zadáno 26.05.2021 17.06.2021 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky pro Krajskou zdravotní a. s., 2021
podlimitní Hodnocení 26.05.2021 16.06.2021 10:00
Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.
nadlimitní Zadáno 21.05.2021 21.07.2021 14:00
Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce II.
nadlimitní Zadáno 21.05.2021 18.07.2021 14:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – EKG přístroj II.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 27.05.2021 12:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laboratorní přístroje – separátor krevních složek II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2021 24.05.2021 10:00
Vybudování centrálního záložního zdroje UPS 40kVA, včetně vybudování nových zálohových okruhů pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 15.06.2021 10:00
Koupě části obchodního závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužická nemocnice Rumburk
nadlimitní Zadáno 23.04.2021 14.06.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016