Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Myčka endoskopů
Odesílatel Václav Štyvar
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2013 10:54:49
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky.