Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Operační mikroskop pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem
Odesílatel Václav Štyvar
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2013 09:56:58
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Bod 3.3 zadávací dokumentace - specifikace předmětu plnění:
1. polohovatelný stereoasistent v pozici do boku. Dotaz - stačí s přímým binokulárním tubusem ?
2. úhlové zvětšení binokuláru min. 10x. Dotaz - má být nabízen naklápěcí binokulární tubus v rozsahu 0-180 stupňů, tak jak je standardní požadavek na binokulární tubus pro operatéra v ORL chirurgii ?
3. ovládací nožní pedál. Dotaz - má být nabízen bezdrátový nožní ovladač nebo ovladač propojený kabelem ?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel na základě upozornění, že se nezobrazili původní otázky uchazeče na které zadavatel poskytl dodatečné informace k veřejné zakázce, opětovně uveřejňuje své vyjádření a současně upřesňuje znění odpovědi č.1.

1. Odpověď na dotaz č. 1
zadavatel upřesňuje, že je dostačující přímý binokulární tubus při splnění podmínky možnosti výškového nastavení.

2. Odpověď na dotaz č. 2
Zadavatel požaduje naklápěcí binok. tubus v rozsahu 0-180 st.

3. Odpověď na dotaz č. 3
Zadavatel potvrzuje, že je dostačující propojení kabelem

Původní zpráva

Datum 04.03.2013 12:02:35
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Bod 3.3 zadávací dokumentace - specifikace předmětu plnění:
- polohovatelný stereoasistent v pozici do boku. Dotaz - stačí s přímým binokulárním tubusem ?
- úhlové zvětšení binokuláru min. 10x. Dotaz - má být nabízen naklápěcí binokulární tubus v rozsahu 0-180 stupňů, tak jak je standardní požadavek na binokulární tubus pro operatéra v ORL chirurgii ?
- ovládací nožní pedál. Dotaz - má být nabízen bezdrátový nožní ovladač nebo ovladač propojený kabelem ?