Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Operační mikroskop pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem
Odesílatel Václav Štyvar
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2013 14:22:06
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky.