Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky hygienických prostředků a dávkovačů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024.
Odesílatel Iva Hrstková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2024 12:54:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, která je uveřejněna na profilu zadavatele.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024.pdf (316.50 KB)
- Technická specifikace - nová verze, 03.04.2024.xlsx (96.25 KB)