Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky hygienických prostředků a dávkovačů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024.
Odesílatel Iva Hrstková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2024 09:56:40
Předmět Oznámení zadavatele dne 28.3.2024

Vážení dodavatelé,
zadavatel nestihne odpovědět na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v zákonné lhůtě. Odpověď bude po zpracování uveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel po zveřejnění odpovědí na dotazy prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Děkujeme za pochopení