Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávky hygienických prostředků a dávkovačů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024.
Odesílatel Iva Hrstková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2024 12:35:18
Předmět Oznámení zadavatele dne 25.3.2024

Z administrativních důvodů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna ve VVZ a na profilu zadavatele.