Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PEMBROLIZUMAB 2023
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2024 13:50:48
Předmět Oznámení zadavatele ze dne 15.3.2024

Vážení,

zadavatel obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou nyní zpracovává odpověď. Po zpracování odpovědi bude uveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Vzhledem k tomu, že zadavatel nestihne uveřejnit Vysvětlení ZD do lhůty pro podání nabídek, tj. do 18.3.2024, přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem
Lenka Lacinová