Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko- porodnické oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z. na 24 měsíců
Odesílatel Michaela Králíčková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2024 12:57:38
Předmět Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

viz příloha


Přílohy
- Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení_LTM_podpis.pdf (331.85 KB)