Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Odesílatel Marek Sedlák
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2024 08:47:56
Předmět Oznámení zadavatele ze dne 7.3.2024

Vážení,

zadavatel obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou nyní zpracovává odpověď. Po zpracování odpovědi zadavatel uveřejní Vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

S pozdravem,

Marek Sedlák
vedoucí oddělení
Oddělení administrace veřejných zakázek
tel: +420 477114192
email: marek.sedlak@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem