Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Odesílatel Marek Sedlák
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2024 15:25:43
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (347.84 KB)