Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2024 15:01:46
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně přílohy

Viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č 2 včetně přílohy.pdf (562.60 KB)