Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty pro Krajskou zdravotní a.s. 2024
Odesílatel Iva Hrstková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2024 16:48:35
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
ano příloha č. 1 Krycí list je správně, na samotném konci krycího listu je zmíněné pod hvězdičkou toto:
* Účastník vyplní pouze položky, které jsou součástí jeho nabídky.

Což znamená, že ve Vašem případě Vás zajímá pouze "Nabídková cena za celé plnění".

S pozdravem