Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávky hygienických prostředků a dávkovačů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024.
Odesílatel Iva Hrstková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2024 14:52:25
Předmět Oznámení zadavatele dne 23.2.2024

Dobrý den,
zadavatel udělal administrativní úpravu v příloze č. 2 - Technická specifikace a přikládá novou přílohu č. 2 - Technická specifikace, nová verze 23.2.2024.

Kvůli této administrativní úpravě zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna ve VVZ a na profilu zadavatele.


Přílohy
- Příloha č.2 - Technická specifikace - nová verze 23.2.2024.xlsx (96.83 KB)