Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava stávajících prostor oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
Odesílatel Petr Kratochvíl
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2024 10:06:17
Předmět prodloužení lhůty pro podání nabídky

Vážení,
v souvislosti se změnou v termínech plnění zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty k podání nabídky.
Nová lhůta je zveřejněna na profilu zadavatele.