Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava stávajících prostor oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
Odesílatel Petr Kratochvíl
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2024 10:02:19
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení,
v souvislosti s návazností dalších plánovaných činností zadavatel rozhodl o prodloužení doby plnění následovně:
- etapa 1 původní termín do 7. 4. 2024 nový termín 2. 6. 2024;
- etapa 2 původní termín do 16. 6. 2024 nový termín 16. 8. 2024.
Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo s novými termíny je umístěn mezi soubory zadávací dokumentace a příloze tohoto oznámení.


Přílohy
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo.DOCX (32.00 KB)