Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávky hygienických prostředků a dávkovačů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024.
Odesílatel Iva Hrstková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2024 13:50:54
Předmět Oznámení zadavatele dne 20.2.2024

Dobrý den,
zadavatel udělal administrativní úpravu v příloze č. 2 - Technická specifikace a přikládá novou přílohu č. 2 - Technická specifikace, nová verze 20.2.2024.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro příjem nabídek, jelikož se jedná pouze o formální chybu, kterou zadavatel touto zprávou napravuje.

Děkujeme.


Přílohy
- Technická specifikace, nová verze 20.2.24.xlsx (19.00 KB)