Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava stávajících prostor oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
Odesílatel Petr Kratochvíl
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2024 07:27:17
Předmět Formální úprava výkazů výměr

Vážení,
v přílohách zadávací dokumentace jsou umístěny aktualizované soubory výkazů výměr v souvislosti se zákonnou výší DPH.


Přílohy
- Příloha č. 3 - Technická specifikace - výkaz výměr I.xls (117.50 KB)
- Příloha č. 4 - Technická specifikace - výkaz výměr II.xls (159.00 KB)