Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava stávajících prostor oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
Odesílatel Petr Kratochvíl
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2024 10:32:52
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze vysvětlení zadávací dokumentace. Současně je v přílohách zadávací dokumentace aktualizován výkaz výměr pro etapu II.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Oprava stávajících prostor oddělení ORL.pdf (279.78 KB)