Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně stavebních prací
Odesílatel Marek Sedlák
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2024 11:50:41
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

viz přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v MNUL.pdf (277.66 KB)
- Příloha č. 1 - vysvětlení ZD č. 3 - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ).zip (1.34 MB)