Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN - část 1 - léčivé přípravky s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN v koncentraci 200 g/l
Odesílatel Marek Šára
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2024 09:20:19
Předmět Oznámení zadavatele ze dne 12. 2. 2024

Vážení,
zadavatel upravil obligatorní návrh rámcové dohody z administrativních důvodů.

Aktualizovaná verze je součástí tohoto sdělení a také uveřejněna na profilu zadavatele.


Přílohy
- Příloha č. 3 - Obligatorní návrh rámcové dohody.docx (37.04 KB)