Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PEMBROLIZUMAB 2023
Odesílatel Marek Šára
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.02.2024 09:36:50
Předmět Oznámení zadavatele ze dne 9. 2. 2024

Vážení,
v návaznosti na obdržený dodatečný dotaz u jiné veřejné zakázky, zadavatel upravil obligatorní návrh smlouvy.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která je aktualizovaná na profilu zadavatele včetně nového obligatorního návrhu rámcové dohody.


Přílohy
- Příloha č. 3 - Obligatorní návrh rámcové dohody.docx (36.56 KB)