Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně stavebních prací
Odesílatel Marek Sedlák
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2024 08:18:06
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v MNUL.pdf (306.59 KB)