Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PALIVIZUMAB 2023
Odesílatel Marek Šára
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2024 07:53:57
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (315.46 KB)
- Příloha č. 3 - Obligatorní návrh rámcové dohody.DOC (159.00 KB)