Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN 2023
Odesílatel Marek Šára
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2024 07:47:39
Předmět oznámení zadavatele

Z důvodu změny výše DPH zadavatel upravil Přílohu č. 2 - Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky.
Nové znění přílohy je součástí tohoto oznámení a zároveň je zveřejněno na profilu zadavatele


Přílohy
- Příloha č. 2 - Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky NOREPINEFRIN 2023.xlsx (12.69 KB)