Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN - část 1 - léčivé přípravky s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN v koncentraci 200 g/l
Odesílatel Marek Šára
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2024 07:29:52
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 část 1.pdf (322.51 KB)
- Příloha č. 3 - Obligatorní návrh rámcové dohody.DOC (158.50 KB)