Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko- porodnické oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z. na 24 měsíců
Odesílatel Michaela Králíčková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2024 14:46:07
Předmět Oznámení zadavatele dne 01.02.2024

Dobrý den,

zadavatel se rozhodl pro změnu technické specifikace (viz Příloha č. 2 - Technická specifikace_aktualizace 01.02.2024).

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Děkuji za pochopení.


Přílohy
- Příloha č. 2 - Technická specifikace_aktualizace 01.02.2024.docx (70.13 KB)