Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vyšetřovací jednotka pro ORL oddělení Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Litoměřice, o. z.
Odesílatel Petr Kratochvíl
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2024 08:00:03
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

dovoluji si Vás vyzvat jménem zadavatele Krajská zdravotní, a.s. k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (547.70 KB)