Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava veřejného osvětlení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Odesílatel Petr Kratochvíl
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2024 09:14:23
Předmět prodloužení lhůty pro podání nabídky

Vážení, v souvislosti se zpracováním odpovědí k dotazům vzneseným v rámci vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu dodavatele.