Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN 2023
Odesílatel Marek Šára
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2024 12:53:14
Předmět Oznámení zadavatele ze dne 11. 1. 2024

Vážení,
zadavatel stále zpracovává odpověď na obdrženou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Po zpracování odpovědi zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu pro otvírání nabídek. Nová lhůta pro otvíraní nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.