Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NATALIZUMABUM
Odesílatel Marek Šára
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2024 13:53:08
Předmět Oznámení zadavatele ze dne 10. 1. 2024

Vážení,
zadavatel stále zpracovává odpověď na obdrženou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Po zpracování odpovědi zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Vzhledem k tomu že lhůta pro otvíraní nabídek je již 11. 1. 2024, zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu pro otvírání nabídek. Nová lhůta pro otvíraní nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.