Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou FAMPRIDIN
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.01.2024 09:45:45
Předmět Oznámení zadavatele ze dne 03.1.2024

Vážení,
zadavatel obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou nyní zpracovává odpověď. Po zpracování odpovědi zadavatel uveřejní Vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele a prodlouží lhůtu pro otevírání nabídek.
S pozdravem
Lenka Lacinová