Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení REACT-EU 98 – Hlubokomrazicí boxy pro Oddělení klinických laboratoří Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o. z.
Odesílatel Petr Kratochvíl
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2023 09:36:13
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

dovoluji si Vás vyzvat jménem zadavatele Krajská zdravotní, a.s. k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky.


Přílohy
- výzva k podání nabídky.pdf (506.55 KB)