Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REACT-EU 98 – Bipolární mini hysteroresektoskop pro gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o.z.
Odesílatel Petr Kratochvíl
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 08:53:09
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - REACT-EU 98 – Bipolární mini hysteroresektoskop pro gynekologicko-porodnické oddělení .pdf (532.15 KB)