Received message - invitation

Procurement procedure REACT-EU 98 – Bipolární mini hysteroresektoskop pro gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o.z.
Sender Petr Kratochvíl
Sender organization Krajská zdravotní, a.s. [CRN: 25488627]
Recipient All (including public)
Date 08.11.2023 13:53:28
Subject Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

dovoluji si Vás vyzvat jménem zadavatele Krajská zdravotní, a.s. k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky.


Attachments
- Výzva k podání nabídky.pdf (525.01 KB)