Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revize výtahů, plošin a zdvihacích zařízení část 2 Chomutov
Odesílatel Gabriela Růžičková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2023 14:22:43
Předmět Re: Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Dotaz:
Provozní prohlídka již není uvedena v ČSN 274002. Její náplň je však uvedena v příloze B této normy a specifikována jako kontrolní a servisní úkoly k zajištění provozuschopnosti výtahu.
Je v rámcové smlouvě bod č. 6 chápán jako naplnění povinnosti provozovatele z přílohy B ČSN 274002?

Odpověď:
Ano, bod č. 6 (provozní prohlídky po 14 dnech) je chápán jako ta část servisních úkonů, uvedená v Souhrnu základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho technického života (Příloha B k ČSN 27 4002), která má doporučenou četnost provádění 14 dnů.