Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REACT-EU 98 – Novorozenecké inkubátory pro Krajskou zdravotní, a.s.
Odesílatel Gabriela Růžičková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2023 10:50:17
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádosti se vyhovuje.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 31. 5. 2023

Původní zpráva

Datum 19.05.2023 15:01:40
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel stanoví v kupní smlouvě dodací termín 60 dnů.
Bude zadavatel s přihlédnutím k celosvětovému zpomalení v oblasti výroby a dodavatelsko-odběratelských vztahů akceptovat dodací lhůtu v délce 14-ti týdnů?