Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REACT-EU 100 - Hematologické analyzátory pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II. - část 2: pro stanovení třípopulačního diferenciálu leukocytů
Odesílatel Monika Ondová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2023 08:52:23
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Viz příloha.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodluží lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek bude uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek po spuštění nového Věstníku veřejných zakázek.

(Ke spuštění ostrého provozu nového Věstníku je nutné stanovit přechodné období od středy 29. března do neděle 2. dubna 2023, kdy bude stávající Věstník (www.vestnikverejnychzakazek.cz) mimo provoz a nebude možné odesílat a uveřejňovat žádné formuláře.)


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_3303.pdf (314.96 KB)