Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Část 7 - Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. - pracoviště Rumburk
Odesílatel Marek Sedlák
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2023 10:31:43
Předmět Oznámení zadavatele dne 22.3.2023

Dobrý den,

zadavatel zveřejnil v sekci zadávací dokumentace upravenou přílohu č. 6 - Výpočtová tabulka pro část 1-7.

Příloha je i součástí tohoto oznámení.

Jedná se o formální úpravu a zadavatel tedy nebude prodlužovat lhůtu pro příjem nabídek.

Marek Sedlák
specialista
Odbor veřejných zakázek
tel: +420 477114192
email: marek.sedlak@kzcr.eu