Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure REACT-EU 98 a 99 - Dodávky systémů pro ohřev pacienta pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Systémy pro ohřev a chlazení pacienta – Ohřívací jednotky
Sender Lenka Lacinová
Sender organization Krajská zdravotní, a.s. [CRN: 25488627]
Recipient All (including public)
Date 27.01.2023 13:00:16
Subject Oznámení zadavatele č. 1

Zadavatel oznamuje úpravu v technické specifikaci pro část 1 předmětné zakázky. V souvislosti s oznámením zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.


Attachments
- Příloha č. 6a Rozklad nabídkové ceny část 1_Ohřívací jednotky_upravené 27.1.2023.xls (50.50 KB)