Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REACT-EU 98 a 99 - Dodávky systémů pro ohřev pacienta pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Systémy pro ohřev a chlazení pacienta – Ohřívací jednotky
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2022 13:51:41
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
v příloze je vám k dispozici Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. V návaznosti na zveřejněné Vysvětlení zadavatel u ČÁSTI 1 předmětné zakázky prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem
Lenka Lacinová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (325.28 KB)