Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace a rozšíření vozového parku Krajské zdravotní a.s. N1 – malé dodávky – V.
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2022 16:21:03
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
jménem zadavatele Krajská zdravotní, a.s., si vás dovoluji vyzvat k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky.


Přílohy
- N1_DODÁVKY_ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.pdf (4.09 MB)